การดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราวไม่มีผลต่อความดันโลหิต  แต่ถ้าดื่มไปริมาณที่มากเป็นประจำ จะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น  ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ควรดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกินวันละ 1 ออนซ์ วิสกี้ไม่เกินวันละ 2 ออนซ์  ไวน์ไม่เกินวันละ 8 ออนซ์  การหยุดดื่มแอลกอฮอล์จะสามารถทำให้ความดันลดต่ำลงเรื่อยๆ  และน้ำหนักลดลงด้วย  ซึ่งเป็นผลดีต่อการรักษาความดันโลหิต

                                                                    

            การดื่มกาแฟอย่างเดียวหรือส่วนผสมที่มีคาเฟอีนอย่างเดียว  มากกว่าวันละ 5 ถ้วย  เป็นประจำ ความดันโลหิตจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  แต่ถ้าดื่มกาแฟร่วมกับสูบบุหรี่เป็นประจำจะทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นมาก  แต่ในผู้ที่ไม่เคยดื่มกาแฟมาก่อน  หลังดื่มกาแฟไป 2 ชั่วโมง ความดันโลหิตจะเพิ่มขึ้น

           การสูบบุหรี่  ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงควรงดารสูบบุหรี่  เพราะบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดหัวใจโคโลนารี  โรคหลอดเลือดสมอง  และโรคหลอดเลือดส่วนปลาย

Comment

Comment:

Tweet