สารอาหารอื่นๆ

posted on 23 Aug 2009 15:17 by pennynaruk in knowlege

                 หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว คลอเลสเตอรอล ผลิตภัณฑ์จากแป้งที่ผ่านกระบวนการขัดสีจนขาว  เข่น  ข้าว  ขนมปังขาว  ผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล  เช่น  น้ำอัดลม  ขนมหวาน  หลีดเลี่ยงเนื้อสัตว์จำพวกหมูและเนื้อ  โดยเปลี่ยนเป็นเนื้อปลาหรือไก่แทน  อาหารที่มีโปตัสเซียมสูงจะทำให้ความดันโลหิตลดลง  อาหารที่มีโปตัสเซียมสูง เช่น  ผัก  ผลไม้  แต่ไม่ควรใช้สารโปตัสเซียมทดแทน

                                                   

Comment

Comment:

Tweet