การออกกำลังกาย

posted on 23 Aug 2009 15:32 by pennynaruk in knowlege

               การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความดันโลหิต  เ พราะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น   ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงหากออกกำลังกายอย่างเหมาะสม   ความดันโลหิตขณะพักจะลดลง  10-20 มม.ปรอท   นอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย   ลดความวิตกกังวล  และอาการทางจิตประสาท   ผู้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นเวลาหลายๆปี   สามารถลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้   สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงจากโรคไต   การออกกำลังกายจะสามารถลดระดับความดันโลหิตได้ดีขึ้น

                                                           

Comment

Comment:

Tweet

เจ๋งๆ

#1 By JeK_JoOM on 2009-08-30 18:57