อาการของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

          1.ปวดศรีษะ   มักเป็นช่วงตื่นนอน โดยปวดบริเวณหลัง หรือท้ายทอย  อาจมีหรือไม่มีลักษณะปวดบวมตู้บๆ และมักจะปวด 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น ในกรณีที่มีความดันโลหิตสูงมาก จะพบอาการเวียนศรีษะ ตาพร่ามัว อ่อนเพลีย เป็นลม ปัสสาวะมากตอนกลางคืน มีอาการสั่น เหงื่อออกมาก และความรู้สึกทางเพศลดลง

          2.เลือดกำเดาออก    เป็นอาการที่พบไม่บ่อยนัก แต่ในผู้ป่วยที่มีเลือดกำเดาออกโดยไม่มีโรคของโพรงจมูก มักจะพบว่ามีความดันโลหิตสูงบ่อยๆ และอาการจะหายไปเมื่อควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติ

          3.ในผู้ป่วยที่มีลักษณะเครียด   อาจพบผิวหนังแดงฝาด และสั่น

          4.อาการที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อน    เช่น  อาการของหัวใจล้มเหลว เจ็บน้าอก หัวใจเต้นเร็ว หายใจหอบเหนื่อย หรือเป็นอัมพาต ตาพร่ามัว หรือมีปัสสาวะเป็นเลือด  เป็นต้น

              ในคนที่เริ่มเป็นความดันโลหิตสูง ส่วนมากจะมีอาการมากกว่าคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมานานแล้ว

                                                              

Comment

Comment:

Tweet